Türkiye’de Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, 2013 yılında yüzde 11,3 büyüme göstererek 61,6 milyar TL’lik bir hacme ulaştı.

TÜBİSAD’ın çalışmalarını ve projelerini önemli bulmuşumdur. Sektörümüz için önemli bir Bilişim STK’sı konumunda. Özellikle son 5 yılda daha da aktif bir yapıya kavuşarak bilişimin ve sektörün farkındalığını topluma ve kamu kuruluşlarına anlatmalarını önemsiyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda sektörün ulaştı hacmi, insan kaynağını ve ihracat bilgilerini önemli bir rapor ve analizle sektörümüzle paylaştılar.

TÜBİSAD 2013 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni İstanbul’da düzenledikleri bir toplantıyla açıklayarak, 2013 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün yüzde 11,3 büyüme ile 61,6 milyar liralık hacme ulaştığını verilerle paylaştılar.

Sektörde önemli bir ihtiyacı karşılayan ve referans olarak kullanılan bu çalışmada bir TÜBİSAD üyesi olarak bu sene biz de rol oynadığımız için çok memnunuz. 3 senedir başarı ile yürütülen bu çalışma ile sektörün ve bileşenlerinin tanımlanması ve büyüklüğünün ölçümlenmesi için kullanılan yöntemin artık iyice oturduğunu ve çalışmanın bundan sonraki yıllarda da sağlıklı bir referans olarak sektöre ve kamuya yön göstermeye devam edeceğini düşünüyorum.

Toplam sektör büyüklüğünü, 43,7 milyar lira ile iletişim teknolojilerinin, 17,9 milyar lira ile de bilgi teknolojilerinin oluşturduğunu kaydeden Çağan, 2012 yılına göre en yüksek büyümenin yüzde 15,1 ile bilgi teknolojileri yazılımında gerçekleşti.

Böylece, bilgi teknolojileri alanında arzu edilen dağılıma yaklaşılarak yazılım sektörünün toplam bilgi teknolojilerindeki payının yüzde 27,1’e çıktı.

43,7 milyar TL büyüklüğe sahip iletişim teknolojileri sektörünün alt kategorilerinde yer alan iletişim teknolojileri donanım 11,4 milyar liralık, iletişim teknolojileri elektronik haberleşme de 32,3 milyar liralık büyüklüğe sahip oldu. Sektörün istihdamı bu yıl da artarak 100 bin 500 kişi olurken, sektörün, toplam ihracat rakamı 1,3 milyar liraya ulaştı. Toplam ihracatın yarısından fazlası 721 milyon lira ile yazılımdan geldi. Bu rakam, yazılımdan elde edilen cironun yüzde 14,8’lik kısmına denk geliyor. Ankete katılan firmalara göre, en çok sayıda firmanın ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya’yı, Amerika, Hollanda, İngiltere ve Azerbaycan takip ediyor.

-Sektörün tamamına yarar sağlayacak bu çalışmayı paydaşlarımızla iş birliği içinde sürdürüyoruz

TÜBİSAD, bu işin liderliğini üstlendi, sektörün tamamına yarar sağlayacak bu çalışmayı paydaşlarımızla iş birliği içinde sürdürüyor. Bu sayede sektörün ilgisi ve çalışmanın tüm kamu raporlarında referans olarak kullanılmasından aldığımız güç ile her geçen yıl çalışmamızı bir üst seviyeye taşıyoruz.

2013 yılının zorlu ekonomik konjonktür, döviz kurlarındaki artış gibi nedenlerle tüm sektörlerde olduğu gibi bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü için de zor bir yıl olduğunu, ancak sektörde gerçekleşen büyümenin Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak.

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı da kamu verisinin şeffaf ve herkese açık olması gerektiğini vurgulayarak, “Klasik deyiştir; ölçmeden bilemezsin. Bilmeden yönetemezsin. Veri, bizim için yaşamsal önemde bir hareket noktası… Bunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle, TÜBİSAD’ın sunacağı yeni verileri çok önemsiyorum” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Telekomünikasyon Meclisi’nin Başkanı Yusuf Ata Arıak ise Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü hakkında açıklanan rakamlar arasındaki farklılıkların oldukça önemli boyutlarda olduğunu aktararak, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenli olarak elektronik haberleşme sektörüne yönelik üç aylık rakamları açıklıyor ancak bilgi teknolojilerine ait rakamlar eksik kalıyordu. 2013 yılında TOBB Telekomünikasyon Meclisinde tüm paydaşların katkı sağlayacağı ‘Sektör Büyüklüğü Çalışma Grubu’nu kurduk. İki yıldır bu konuda çalışma yapan TÜBİSAD ile beraber hareket etmeye karar verdik. Sektör büyüklüğü konusunda yaşanan karmaşayı ortadan kaldıran bu değerli çalışmada emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Bu konudaki benzer yazılar