Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği (Bilişim, Teknoloji ve İnovasyon’dan Sorumlu)
Yeni Projeler Değerlendirme ve Yönlendirme,
Yeni Organizasyon Modellemesi,
Stratejik Planlama ve Uygulama,
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Danışmanlığı (Bilişim, İnovasyon, Teknoloji ve Yatırımları, Vizyon  ve strateji oluşturma)
Siyasi Liderler, Bakan Danışmanlığı (Bilişim, Bilgi Toplumu, İnovasyon  ve Stratejiden sorumlu)

Bilişim Danışmanlığı Hizmetleri

Stratejik Bilişim Danışmanlığı,
Kurumsal Bilişim Teknolojisi Vizyonunun Oluşturulması
Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanlığı,
İnovasyon yol haritası planlama,
Bilgi Teknolojileri Yatırımı ve Yönetimi,
Dijital Medya İletişimi Stratejisi,
Bilgi Toplumu Stratejisi Danışmanlığı (Bakanlıklar,  Kamu Kurumları ve STK’lar)