Tag: Mobil İletişim

Türkiye’de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme

GSMA için hazırlamış olduğumuz çalışmada elde edilen bulgulara göre, 2011 yılında mobil iletişim sektörünün kendi katma değeri 11,3 milyar TL olmasına rağmen, sektörün ekonomiye toplam katkısı 9,2 milyar TL’si dolaylı, 8,2 milyar TL’si çarpan etkisiyle olmak üzere 28,8 milyar TL olmuştur. GSYİH?nın %2,3?unu etkileyen sektör 150,000?i doğrudan 55,800?ü dolaylı olmak üzere toplam 200,000?in üzerinde istihdam sağlamaktadır.

Türkiye?de tüketicilerin mobil iletişim ürün ve hizmetlerine toplam sahip olma bedelinin %48?i vergiye giderken, bu oranın dünya ortalaması %18 seviyesindedirdir. Mobil iletişimden alınan en yüksek vergi oranına sahip olan ülkemizde yüksek vergilerin sektörün gelişmesini olumsuz etkilediği görülmektedir.

Mobil kullanıcıların nüfus içindeki oranı diğer Avrupa ve komşu ülkelere kıyasla Türkiye?de daha düşük olmakla kalmayıp, 2000?li yılların başında bizden çok daha geride olan birçok ülke, mobil penetrasyon oranında 2011 sonu itibariyle bizi geçmiş bulunmaktadırlar.

Devamını okuyun →


Türkiye Bilişim Sektörünün Büyüklüğü 66.7 milyar TL

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Bilişim Sanayicileri Derneği?nin (TÜBİSAD) genel kurulunda Türkiye Bilişim Sektörünün Büyüklüğü ve potansiyel hacmini değerlendirmiştik.

Devamını okuyun →


  • Follow me on FacebookFollow me on TwitterFollow me on InstagramFollow me on Linkedin +Follow me on Google

  • 

    Copyright © 2018 Ufuk KILIÇ Resmi Web Sitesi | Tüm hakları saklıdır.