Sürdürülebilir ekonomiye giden yol internet erişiminden geçiyor

Ekonomik olarak en gelişmiş ülkelerde dahi internet penetrasyonu yeterli seviyeye ulaşmamışken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için internet penetrasyonu ekonominin geleceği ve sürdürülebilir kalkınma için kritik önem taşıyor.


Bilgi Toplumu Stratejisinin Odağında Büyüme ve İstihdam Var!

Ülkemizin 2014-2018 döneminde takip edeceği Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı taslağı Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlandı. Taslak Strateji ve Eylem Planına ilişkin ilgili kesimlerin görüşlerinin alınması sonrasında Strateji ve Eylem Planı belgesi Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yürürlüğe konacaktır. Tartışmaya açılan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı?nda, sekiz ana eksen ve 73 eylem yer alıyor.  • Follow me on FacebookFollow me on TwitterFollow me on InstagramFollow me on Linkedin +Follow me on Google

  • 

    Copyright © 2018 Ufuk KILIÇ Resmi Web Sitesi | Tüm hakları saklıdır.