Bilgi Toplumu Stratejisinin Odağında Büyüme ve İstihdam Var!

Ülkemizin 2014-2018 döneminde takip edeceği Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı taslağı Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlandı. Taslak Strateji ve Eylem Planına ilişkin ilgili kesimlerin görüşlerinin alınması sonrasında Strateji ve Eylem Planı belgesi Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yürürlüğe konacaktır. Tartışmaya açılan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı?nda, sekiz ana eksen ve 73 eylem yer alıyor.


2023 Hedefleri İçin Bilişim Olmazsa Olmaz!

MÜSİAD Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu, ?Büyümenin Sistematiği: Bilgi Teknolojilerin Rolü? raporuna göre, bilişim sektörünün muhatap alacağı tek bir çatı kurum oluşturulmalı. Bu raporun içeriğini Ufuk Kılıç detaylı olarak irdeledi.  • Follow me on FacebookFollow me on TwitterFollow me on InstagramFollow me on Linkedin +Follow me on Google

  • 

    Copyright © 2018 Ufuk KILIÇ Resmi Web Sitesi | Tüm hakları saklıdır.