Türkiye Bilişim Teknolojileri Sektör Büyüklüğü 61,6 Milyar TL Oldu

Türkiye’de Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, 2013 yılında yüzde 11,3 büyüme göstererek 61,6 milyar TL’lik bir hacme ulaştı.


Girişimcilik Haritası Yeniden Çizildi

Girişimcilik küresel ölçekte ilgi görmeye devam ediyor. Bölgesel olarak sanayileşmesini tamamlayamamış ve gelişmekte olan ülkeler sınıfına henüz geçmemiş olan ülkelerde girişimciliğe olan ilgi ve heyecan daha yüksek. Sahra Altı Afrika?sında kadın ve erkek girişimcilerin oranlarının birbirine yakın olması ise bir işe sahip olmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösteriyor.  • Follow me on FacebookFollow me on TwitterFollow me on InstagramFollow me on Linkedin +Follow me on Google

  • 

    Copyright © 2018 Ufuk KILIÇ Resmi Web Sitesi | Tüm hakları saklıdır.