CHP Bilişim Raporu ve Katkılarım

Sektör temsilcileri olarak Bilişim STK’ları ortak raporlarını çokça açıklıyoruz. Her fırsatta blog’dan da paylaşıyorum sizlerle. Özellikle Bilişim’le Kalkınmaya yönelik ülkesel bir politikaya anayasal düzenlemeyle ihtiyacımız olduğunuda ısrarla vurguluyorum.

Bundan bir kaç ay önce benim de yaklaşık 8 sayfadan oluşan kalkınma stratejisi hakkında katkılar sunduğum, Cumhuriyet Halk Partisi‘nin Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu yayınları kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı öncülüğündeki ekip tarafından hazırlanan ?Bilgi Toplumuna Doğru Bilgi ve İletişim Teknolojileri? Raporu; Türkiye?nin 21. yüzyılda ulusal bilim ve teknoloji politikalarıyla ve bilişim reformuyla, yenilikçi, yaratıcı ve rekabetçi bir ülke olarak küresel düzlemde yerini alabilmesi için hazırlandı.


TİM’in 500 Milyar Dolar İhracat Stratejisi ve Yazılım Sektörü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin 2000’li yıllarda ivme kazanan ihracat büyümesinin Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı için amaçlanan 500 milyar ABD Doları tutarındaki büyük hedefe ulaşması için başlattığı “Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Performans Yönetimi? proje çalışmasını kamuoyuyla paylaşmıştı. Hazırladıkları rapor, Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşmada yol haritasını ortaya koyuyor.

Strateji belgesinde 24 sektörün 500 milyar dolarlık hedefe giden yolda uygulaması gerekenler anlatılıyor ve Türkiye ekonomisinin dinamiklerine yeni öngörüler getiriyor.

2023 ihracat hedefine ulaşmak için, hangi politikalara, paydaşlara, süreçlere ve yetkinliklere ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini belirtiyor TİM üyeleri. Ayrıca, “Türkiye’nin İhracat Vizyonu’nu, 3 aşamada 5’er yıllık vizyonlar ile, Atılım – Yatırım – Liderlik şeklinde dönemselleştirmişler.

Dünya ticaretine bakılmış, Türkiye ile karşılaştırmalar yapılmış. Rakamlar önemli ama “Pazar Payı? daha da önemli. 2023’te 500 Milyar $ demek, dünya ihracatından payımızı 13 yılda 2’ye katlamak demek. İlk 20 ihracatçı ülke arasına girmek demek. Şu anda dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz ama, en çok ihracat yapan 31. ülkesiyiz. Hedefimiz bu sıralamayı değiştirmektir.

Teknolojik Gelişim ve Altyapı olarak Bugün; Teknolojik dönüşümde geciken, Fiyatta rekabet etmeye çalışan, Dışarıya bağımlı, Kapasite artışına odaklanan bir yapıda iken Yarın; Vizyoner, Yüksek katma değer elde eden, ArGe ve tasarım yapan, Etkin ve verimli bir yapı olmayı hedefleyen bir vizyon var önümüzde.

Ülke Konumlanması açısından Bugün; Fasoncu, Ürün odaklı, Yerel üretici Konumda iken Yarın; Pazarı set eden, Tüketici odaklı, Global markalar çıkarmış bir ülke olma hedeflenmiş.

İş yapış şekli açısından Bugün; Kısa-vadeli çözümlerle idare eden, Bürokraside çok başlılık ve koordinasyon eksikliği yaşayan bir ülke iken Yarın; Stratejik düşünen ve uzun vadeli planlar yapan, Paydaşlar arasında koordinasyonu en üst düzeye taşıyarak, sinerji üreten bir ülke olmayı yine bu vizyon ve raporla hedef alınmış durumda.

Referans senaryo çerçevesinde, Türkiye’nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması için, dünya ticaretinden 2013 yılında %1, 2018 yılında %1,25 ve 2023 yılında %1,5 pay alması gerektiğini belirterek “Bu, bugüne göre dünya ticaretindeki payımızı iki katına çıkartmak demektir.

Proje doğrultusunda TİM’in hükümetten beklentileri ise şu şekilde:

– 2023 İhracat Stratejisinin ulusal politika haline gelmesi

– Kamu kuruluşlarının 5 yıllık Stratejik Planlarına 2023 ihracat stratejik hedeflerini almaları

– 2023 İhracat Stratejisi’nin, Yüksek Planlama Kurulu gündemine taşınması

– İlgili Bakanlık ve Kamu kuruluşlarında, İhracat Strateji Haritasında tanımlı rol ve sorumlulukların koordinasyonu için 2023 strateji ofislerinin ve proje ekiplerinin kurulmasıdır.

Son olarak; Rapor, Harvard Üniversitesi’nden Robert Kaplan ve David Norton’un geliştirdiği metodoloji ile hazırladıkları belgenin, sektör ve ülke düzeyinde Türkiye’deki ilk uygulama olduğunu belirtiyor TİM yetkilileri. Strateji belgesinin iki aşamalı olduğunu, birinci adımda, Türkiye düzleminde 2023 İhracat Stratejisi’nin uygulamaya aktarılması ve performans programını ortaya koyduklarını, ikinci adımda ise bunun tüm sektörler için kırılımını yaptıklarını söylemişlerdi.

Umuyorum -ki bu politika’yı 2023 vizyonunda en temel sektör olarak Bilişim Sektörü’müz hedef alınarak istihdamlar yaratılır. Konferanslarda, yazılarımızda, sektör çalışmalarımızın tümünde bu gücü belirtiyorum.

Çünkü, Türkiye’nin hızlı bir atılımla bu vizyonlara ve ihracat rakamına Yazılım’la, Donanım gücüyle, Telekomünikasyon’la daha hızlı bir şekilde ulaşacağımızı orta da. Sadece Avrupa bazında Yazılım piyasasının oluşturmuş olduğu hacim yaklaşık 200 milyar Euro bazında seyrediyor. Ülke olarak buralarda söz ve pay sahibi olmamız global arena’da güçlü bir Türkiye’nin önünü fazlasıyla açmış olacaktır.

Son olarak bu vizyon belgesi ile ilgili söylemek istediğim önemli bir anektod daha var; Elbette en önemlisi ve en yaşamsal olanı, devletin, yazılımı ve bilişimi ?stratejik sektör? olarak sınıflaması gereği. Bu olmadan, yazılım, nasıl sanayi olacak?

?2023 Türkiye İhracat Stratejisi? listesinde ağaç mamulleri ve orman ürünleri var, halı var, süs bitkileri var, ama yazılım yok. Galiba yazılım, listenin en altındaki ?Yeni sektörler? arasında bir yere sıkışmış? Onu, oradan kurtarıp, halı kadar, fındık kadar, hububat ve bakliyat kadar ?ihraç ürünü? olarak sınıflamak gerekiyor.


Sayfalar«522232425262728»

  • Follow me on FacebookFollow me on TwitterFollow me on InstagramFollow me on Linkedin +Follow me on Google

  • Copyright © 2016 Ufuk KILIÇ Resmi Web Sitesi | Tüm hakları saklıdır.