Teknolojik değişimden nasıl kazançlı çıkacağız?

Sürekli değişim, hayatımızı etkilediği kadar işimizi de etkiliyor. Sürekli değişim karşısında statik kalmamanın yolu, şirket içinde değişimi ödüllendiren politikalar izlemektir.

Değişim, her zaman tahmin edilenden daha uzun bir süre alır. Değişim işi sonrası araştırmalar hazırlanan planların uygulamasını kontrol eder ve planların güncellenerek düzeltilmesini sağlar.  Sistemler ve prosedürler esnek bir hale getirilerek kurumsallaştırılır. Değişimin sürmesi, sürekli iyileşmeye ve değişmeye kendini odaklamış kahraman ve kahraman takımların organizasyon içinde tanıtılması ile teşvik edilir.

Dünya?nın her parçasıyla değiştiği günümüzde, küreselleşme ?Gümrük Birliği? ile Türkiye?yi de kollarına(belki de pençelerine) aldı. Türkiye?de değişen dünya ile başa çıkabilmenin yolları değişeme odaklanarak, sistematik bir şekilde onu aşmaktan geçiyor. Batının bilgi ve tecrübesinden istifade etmek bizi pahalı deneyimlerden kurtarabilir.

Yeni fikirler çoğunlukla bir kişi tarafından değil, kolektif akıl ile üretiliyor. Etkin teknoloji kullanımı, insanların bilgi, birikim ve deneyimlerini daha rahat paylaşmalarını sağladığı için yenilikçiliğin de önünü açmış oluyor.


Gelecekteki İnovasyonlar için bazı temeller!

Halen gelişmekte ve karşımıza gelmekte olan yeni teknolojik değişikliklerin kapsamını, istesek bile abartamayız. Standartlaştırılmış, yazılım destekli iletişim teknolojileri, insanların iş ve ev yaşamalarında kesintisiz iletişim sürecini olanaklı kılarak ses, video, metin uygulamalarının, bilgi ve işlemlerin bir noktada toplanmasını sağlayacaklar.

Dünyayı derinden ve çoğu zaman beklenmeyen şekillerde değiştirecek bu yeni ürünler, hizmetler ve yetenekler için bir zemin oluşturacaktır. Bu yalnızca dijital teknolojinin bir norm olduğu gelişmiş ülkelerde değil, dünya üzerinde gelişmekte olan ekonomilerde de yaşanıyor. Şu an, yaklaşık bir buçuk milyarın üzerinde kişinin PC?si var, yani 6 milyarlık dünyanın yalnızca küçük bir kısmı.

Teknoloji kullanımını daha erişilebilir ve daha basit hale getirdikçe -genellikle satın alınabilir fiyatlarla satılan mobil cihazlar şeklinde- sunduğumuz sosyal ve ekonomik fırsatları, küresel bilgi ekonomisine hiçbir zaman katılamamış yüz milyonlarca insana yayabiliriz. Daha fazla insan fikirlerini, yeteneklerini ve emeklerini tam olarak kullanma fırsatına eriştikçe, sonuç herkesin hayatının daha zengin, daha üretken ve daha donanımlı olmasını sağlayan inovasyonlar olacaktır.

Gençlerin en son dijital iletişim araçlarına uyum sağlamış, herkesin çalışma yerlerine beraberlerinde getirdikleri iletişim umutları daha şimdiden çalışma şekillerimizi de değiştiriyor. Onlara göre masa telefonu kendi mobil cihazlarının sunabileceği esneklik ve erişim yeteneklerinden yoksun bir anakronizmden başka bir şey değil. Kısa mesaj ile büyümüş bir nesil günümüzde hızlı mesajlaşmayı standart bir iletişim aracı olarak kullanılmasına hızlı bir uyum süreci geçiriyor.

Özel ve geçici sanal topluluklar kurmaya alıştıkça bu insanlar, sanal çalışma grupları yaratımını kolaylaştıran araçlar talep ediyorlar. Çevrimiçi bilgi toplama ve saklamaya alıştıkça, ortak Web sayfaları, Wikiler ile bilgi yaratma ve paylaşmanın farklı dijital yollarını arıyorlar. İşte bu değişim sürecinde sosyal ağların artık bireysel kullanıcıların ortak kullanım ve paylaşım alanlarından çıkıp işletmelere doğru kayması internet kullanımında gerekli ?insan kaynağına erişmek için doğru nokta? olarak nitelendirmek doğru olur.


Sayfalar«526272829303132

  • Follow me on FacebookFollow me on TwitterFollow me on InstagramFollow me on Linkedin +Follow me on Google

  • 

    Copyright © 2018 Ufuk KILIÇ Resmi Web Sitesi | Tüm hakları saklıdır.