Teknoloji, firmalar için strateji öneme sahip. Tabiki yatırım yaparken de dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bu yazıda firmalar için teknolojinin önemini anlatan maddelere bakmak gerekir…

Yeni fikirler çoğunlukla bir kişi tarafından değil, kolektif akıl ile üretiliyor. Etkin teknoloji kullanımı, insanların bilgi, birikim ve deneyimlerini daha rahat paylaşmalarını sağladığı için yenilikçiliğin önünü açıyor. Diğer tarafdan sadece fikri üretmek yetmiyor.

Üretilen bir fikri hayal olmaktan çıkartıp gerçeğe dönüştürmek için teknolojinin etkin kullanımı eskisinden çok daha önem taşıyor. “Bugün şirketlerin yönetim kurullarında pek çok fikir tartışılıyor. Ancak hangilerinin hayata geçirilebileceğini çoğunlukla kullanılan teknoloji belirliyor.”

Şirketleri, Teknolojiye Taşıyan 10 Önemli Adımlar:

1- Yapılacak teknoloji yatırımı, iş planlarına ve ihtiyaçlarına sağlayacağı katkısı açısından değerlendirilmeli…

2- Kullanılacak teknoloji, mevcut kurumsal sistemleri ve yapıyı bir defada değiştirmemeli, mevcut ortam ve uygulamalar, mümkün olduğunca yeni teknolojilere adapte edilmeli.

3- Geçmişteki istemci/sunucu gibi bilişim paradigmalarıyla günümüzdeki SOA (Servis Odaklı Mimari) gibi paradigmaların farkı,  getirisi, katkısı yatırım öncesinde iyi anlaşılmalı ve özümsenmiş olmalı.

4- Uygulama geliştirme teknolojileri endüstride kabul görmüş, açık standartlara dayalı olmalı. Uygulama geliştirmenin kendiside bir süreç olarak algılanıp gerekli alt yapı buna göre oluşturulmalı.

5- Uygulama çalıştırma ortamı, işletim sistemi ve veritabanı gibi her türlü platformdan bağımsız olmalı.

6- Gerek kurumiçi gerekse kurumlar arası entagrasyon, şu anda üst düzey bilişim yöneticilerinin en sıkıntı yaşadığı konu. Seçilen teknolojiler farklı entegrasyon standartlarına (web servisi gibi) açık olmalı.

7- Seçilen teknolojilerin operasyonel yönetim olanakları iyi araştırılmalı. Açık standartlar bu konuda da mümkün olduğunca desteklenmeli.

8- Kurumdaki mevcut personelin yeni teknolojilere adaptasyonu için çözüm sağlayıcının sağladığı gerekli eğitim, danışmanlık olanakları iyi araştırılmalı.

9Bilişimde yakın zamanı kestirmek çok kolay değil. Alternatif teknolojilerin yol haritaları sorgulanmalı.

10- Teknoloji sağlayıcı firma, sürekliliği, yerel varlığı, güvenilirliği, vereceği destek v.b açılardan değerlendirilmeli. Sağlayıcı firma teknolojinin uyarlanmasında dünyanın başka bir yerindeki en iyi örnekleri bulunduğu ülkeye taşıyabilmelidir.