Bilgi Toplumu Stratejisinin Odağında Büyüme ve İstihdam Var!

Ülkemizin 2014-2018 döneminde takip edeceği Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı taslağı Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlandı. Taslak Strateji ve Eylem Planına ilişkin ilgili kesimlerin görüşlerinin alınması sonrasında Strateji ve Eylem Planı belgesi Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yürürlüğe konacaktır. Tartışmaya açılan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda, sekiz ana eksen ve 73 eylem yer alıyor.


2023 Hedefleri İçin Bilişim Olmazsa Olmaz!

MÜSİAD Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu, “Büyümenin Sistematiği: Bilgi Teknolojilerin Rolü” raporuna göre, bilişim sektörünün muhatap alacağı tek bir çatı kurum oluşturulmalı. Bu raporun içeriğini Ufuk Kılıç detaylı olarak irdeledi.


2030 yılında kim nerede olacak?

2030 yılında Türkiye ekonomik büyüklükte nerede olacak? Bir arkadaşım, İngiliz Bankası Standard Chartered‘ın dünya ekonomisi üzerine bir projeksiyonunu yolladı… En büyük ekonomileri ve tahmini GSMH büyüklüklerini içeriyor.


Gelecek 5 yılda 5 başlıkta köklü değişimler bizi bekliyor

IBM önümüzdeki beş yıl içinde bireylerin yaşam, çalışma ve birbirleriyle etkileşim kurma biçimini değiştirebilecek potansiyele sahip “IBM 5’te 5” listesini duyurdu.


Sayfalar123456789101112

  • Site'deki güncellemelerden ve gelişmelerden haberdar olmak için email adresinizi kaydedebilirsiniz:

  • Copyright © 2014 Ufuk KILIÇ Kişisel Web Sitesi | All rights reserved | Powered by WordPress