DÖKÜMANLAR

Bu sayfa da teknoloji, bilişim, inovasyon, kalkınma, liderlik konuları ile ilgili çeşitli sunumları yer almaktadır. Ayrıca blog yazılarında paylaştığı ve sektörel raporlar ile sunumlarının yer aldığı diğer tüm içeriklere rapor ve sunum paylaşım sitesi SlideShare Profili üzerinden ulaşabilirsiniz.

S U N U M L A R
Bilişim, Teknoloji, İnovasyon, Dijitalleşme gibi konuları kapsayan konferans ve seminerlerde yaptığı sunumlardan bazılarına ulaşabilirsiniz.CIO Olmak

Teknoloji dünyasının iş dünyası ile birleşimi sonucunda ortaya yeni kavramlar çıkıyor. Bu kavramlardan bazıları pek az insan tarafından biliniyor. Ama özellikle hızlı yükselişi ile dikkat çeken bu ünvan Bilgi İşlem Yöneticisi olarak tanımlayabileceğimiz CIO'da (Chief Information Officer) bilişim dünyasında öne çıkan yeni kavramlardan birisi. Sunumu buradan inceleyebilirsiniz.
Technology Management

Bugün yaşadığımız küreselleşme olgusuyla birlikte artan rekabet, sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesini yükseltirken; bu ürün ve hizmetlere sahip olma sürelerini de gitgide hızlandırmaktadır. Yaşanan gelişmeler sonucunda rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için firmalar, teknolojiye yatırım yapmak durumunda kalmaktadır. Bu yatırımların sonucunu görebilmek ancak teknolojiyi iyi yönetmek ile mümkündür. Sunumu buradan inceyebilirsiniz.
Web 2.0 in the Enterprise

Web 2.0, internet üzerindeki ikinci nesil toplulukları (communities) ve kullanıcılar arasında paylaşımı ve işbirliğini kolaylaştıran web tabanlı hizmetleri tanımlamakta kullanılmış. Bu web tabanlı hizmetler içinde sosyal ağ siteleri, vikiler ve kişisel bakış açısına dayalı etiketleme diyebileceğimiz folksonomiler gibi hizmetler yer alıyor. Sunumu buradan inceyelebilirsiniz.
R A P O R L A R
Bilişim ve Teknoloji sektörü çalışmalarını kapsayan konferans ve sektörel çalışmalarda katkı sunduğu ve hazırladığı raporlarına ulaşabilirsiniz.


Bilgi Toplumuna Doğru Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu
Yayın Tarihi: 11 Şubat 2011

Cumhuriyet Halk Partisi – Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu yayınları kapsamında hazırlanan rapor; Türkiye'nin 21. yüzyılda ulusal bilim ve teknoloji politikalarıyla ve bilişim reformuyla, yenilikçi, yaratıcı ve rekabetçi bir ülke olarak küresel düzlemde yerini alabilmesi için hazırlandı. Ufuk Kılıç’da yaklaşık 25 sayfadan oluşan “Bilişim’le Kalkınma Stratejisi” ile rapora katkı sağlamıştır.

Rapor hakkındaki blog yazısına buradan ulaşabilir, Raporu detaylı olarak görüntülemek için ise buradan ulaşabilirsiniz.Avrupa Komisyonu “Bilgi Toplumu ve Medya” Fasılı

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2011

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği sürecinde “Bilgi Toplumu ve Medya” Başlığı 18 Aralık 2008 tarihinde müzakerelere açılmıştı. Türkiye ilerleme raporunda yer Bilgi Toplumu ve Medya konusu kapsamlı olarak ele alınmıştır. Neler yapılmalı, neler olmalı, raporun Türkiye’ye etkisi gibi konular irdelenmiştir.

Raporu detaylı olarak görüntülemek için tıklayınız.Telekom Sektöründe İnovasyon

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2011

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmalarda 1 milyar insanın güvenli içme suyuna, 2.6 milyardan fazla insanın temel sağlık hizmetlerine erişemediği dünyada, telekomünikasyon alanındaki büyüme ise oldukça dikkat çekici noktada. İnternet kullanıcı sayısı ise 2011 yılı başında hatırlayacağınız üzere 2 milyarı geçmişti.

Raporu detaylı olarak görüntülemek için tıklayınız.Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politikası Raporu

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2011

“Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politikası” raporu; Türkiye’’nin küresel rekabette avantaj sağlayarak dünya pazarından daha fazla pay almak ve toplum refahını artırmak amacıyla, bilgi ekonomisine geçmesi ve bilgi toplumuna dönüşmesine yönelik politikalar belirlenmesi üzerine hazırlanmıştır.

Raporu detaylı olarak görüntülemek için tıklayınız.Mikro Sistem Teknolojileri ve MEMS Raporu

Yayın Tarihi: 11 Haziran 2005

Mikro elektronik ve mikroçip teknolojisinde son 20-30 yıldaki atılım sonucunda yaşantı şeklimiz çok etkilendi ve bugün küçük cep telefonları, bilgisayarlar ve internet hayatımızın vazgeçilmez parçaları oldular. Akademik ve sektörel çalışmaları yansıttığı raporuyla Türkiye’deki MEMS çalışmalarıda bu rapor’da yer almaktadır.

Raporu detaylı olarak görüntülemek için tıklayınız.

Önerilen Popüler Yazılar