20 Ocak 2020 Pazartesi

Bilgi ve Sevgi Paylaştıkça Artar

Birçok kaynağın aksine, bilgi ve sevgi paylaştıkça artar. Bilgi ve sevginin bu özelliğini iyi anlamak yaşam kalitemizi artırmamıza yardımcı olur. Tarihte bilgi paylaşımı usta ile çırak arasında gerçekleşirken, matbaanın icat edilmesiyle bilgi paylaşımında yaşanan patlama bilimin ve uygarlığın gelişmesine ivme kazandırmıştır.

Günümüzde ise özellikle internet ve internet üzerinde gerçekleştirilen paylaşım ortamlarını iyi anlamak ve onlardan faydalanmayı öğrenmek paylaşımın hızı ve kapsamında büyük gelişmeler sağlayarak rekabet gücümüzü ve yaşam kalitemizi artırmaya yardımcı olacaktır.

Teknolojik gelişmelerin sağladığı imkanlar üç temel alanda bilgi paylaşımından faydalanabilme fırsatı yaratıyor:

(i) içerik geliştirmek,
(ii) ortak ilgi alanına sahip topluluk ağlarının yaratılması (uzmanlık loncaları), ve
(iii) karar destek sistemlerinin kurulması.

Kurumsallaşmanının ve yenilikçilik hızını artırmanın en önemli girdisi insanların zihinlerindeki bilgi ve deneyimin yazılması, standartlaştırılması ve paylaşılmasıdır. Bu nedenle, gelişimi tetikleyen ‘en iyi uygulamaların paylaşımı’ (kıyaslama çalışmaları) içerik geliştirmenin en önemli faydalarından birisidir. Gelişmeyi tetikleyen en önemli soru ‘Ne kadar daha iyi yapabilirim?’ sorusudur. İnsanoğlu en kolay başkalarını gözleyerek öğrenir. Bu nedenle, en iyi uygulamalara kolayca ulaşmak ve onlardan öğrenmek gelişimi hızlandırır.

Kurumlarda en büyük sorunlar iletişim eksikliğinden kaynaklanır. Özellikle şirketler büyüdükçe ve farklı coğrafyalara yayıldıkça koordinasyon güçleşir. Bu nedenle, bilginin eş zamanlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler daha etkin takımlar kurulmasını sağlar.

Farklı bakış açılarını aynı problem üzerinde odaklayabilmek kurumda yenilikçiliği geliştirir. Bu nedenle, sorunları tanımlayıp kurum içi ve/veya dışındaki uzmanların sorunun çözümüne odaklanmasını sağlamak, çözümü hızlandırır.

Ürün ve hizmetler hakkındaki her şikayet veya öneri aslında bir hediyedir, iyileştirme fırsatıdır. Bu nedenle, özellikle müşterilerin bu görüş ve önerilerini toplamayı kolaylaştırıcı sistemler kurmak ürün geliştirme süreçlerini hızlandırır, daha müşteri odaklı olmayı sağlar.

Bilginin paylaşıldıkça artabilmesi için paylaşımın birbirleriyle yakın düzeyindekiler arasında olması önem taşımaktadır. Bu nedenle, aynı organizasyon içindeki benzer uzmanlık seviyesindeki sınırlı kişinin bilgi paylaşımının ötesinde kurumlar arası paylaşımın önemi artıyor. İşte, farklı kurumlarda çalışsalar da aynı konu üzerinde benzer bilgi düzeyinde bulunanların bilgi paylaşım ortamları yaratarak oluşturdukları yapılara “uzmanlık loncaları” deniyor.

Uzmanlık loncaları üyeliği kişisel seçimlerle bağlıyor. Ancak, lonca üyeliğinin devamı, bilgi geliştirme konusundaki motivasyonları ve katkılarıyla sağlanabiliyor. Herhangi bir loncada üyeler arasında bilgi düzeyi farkı açılmaya başladığında bu organizasyon yapısı kendisini yok edip, yenilerinin kurulduğu bir ortama bırakıyor.

Uzmanlık loncaları büyük şirketlerin farklı bölgelerindeki organizasyonları arasında kurulabildiği gibi, bir birinden tamamen bağımsız şirketler arasında da oluşabiliyor. İnternet sayesinde bu grupların bilgi paylaşımında mekan ve zaman kısıtları ortadan kalkıyor.

Özellikle siyasi karar alıcılar tarafından sıkça kullanılan kamuoyu yoklamaları, şirket yönetiminde de çalışanların görüş ve önerilerini toplmak için kullanılıyor. Internet üzerinde yapılan çalışmalarda katılımın örnekleme hataları oluşturmamasına özen gösterilmesi kaydıyla, bu tip çalışmaların maliyeti önemli ölçüde azaltılabilir.

Özetle, web teknolojileri bilgi paylaşımını hızlandırıp geliştirmek için etkin araçlar sunuyor. Bunları yönetimsel araç olarak kullanabilmek ise iş süreçlerine entegre edilmeyi, yönetim anlayışında değişiklikleri, katılımı özendirmeyi, ancak diğer taraftan da katılımcılar arasında bilgi düzeyi ve temsil açısından denge kurulmasını gerektiriyor.

Önerilen Popüler Yazılar