30 Temmuz 2017 Pazar

Dünya'ya yön verecek 10 Teknoloji

Dünya Ekonomik Forumu önümüzdeki yıllarda Dünya'ya yön verecek 10 gelişmekte olan teknolojik atılımı sıralayan bir makale hazırlamış.

Bugün Dünya'nın gelişimi ekonomik ve sosyal dönüşümlerinin tamamı Bilişim Teknolojilerinin sağladığı verimlilik ve stratejilerindeki gücü ekseninde dönüyor. Çünkü artık "BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÜLKELER İÇİN “STRATEJİK SEKTÖR”

Bilişim teknolojileri bugün birçok ülkenin stratejik sektör olarak belirlediği bir alan. Stratejik sektör olarak belirlenen sektörleri iki farklı yönden ele almamız gerekiyor. İlk olarak stratejik sektörlerin ülke içerisine sağladığı katkı. Örneğin; Bilişim teknolojilerinin ülkelerin GSMH’na 1,7 gibi çarpan etkisi var. Bu alanda yapılan 1 TL’lik bir yatırım size 1,7 TL olarak geri dönüyor. Diğer yandan yazılım gibi bir alanda ister KOBİ olsun ister büyük şirketler ya da kamu kurumları iş yapış biçimlerinin tamamen değişmesini daha esnek, daha verimli ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Konunun ikinci bileşeni ise bilişim teknolojilerinin ihracat potansiyelinin olması ve bu ihracatın sağlayacağı katma değerin ve kar marjlarının daha yüksek olması. Örneğin bir yazılım firması tarafından üretilen bir ürün bugün dünyanın her noktasında kullanılabiliyor. Üretim maliyeti 1 birimken bu sanal bir ortamda milyonlarla hatta milyarlarla ifade edilebiliyor.

Bu yüzden hükümetlerin bugün stratejik alanlarının odağında bilişim teknolojileri yatıyor. Bilişim sektörü sadece yatayda değil dikey sektörlerde de olağanüstü katkılar sağlıyor. Bankacılık ve finans sektörü bunlardan bir tanesidir. Bir banka şubesinin maliyetlerini sadece internet bankacılığı üzerinden işlem yapanlarla orantılarsak bir sistem üzerinden milyonlarca kişinin hizmet aldığını ve bunun fiziki ortamda bir karşılığının olmayacağını görebiliriz.

Türkiye’de de bu alanda son 10 yıl içerisinde yoğun bir hareketlilik yaşıyoruz. Devlet tarafından sağlanan destekler artırıldı. Ancak diğer taraftan bu alandaki markalaşma konusunda eksiklerimiz var. Bilişim ihracatına yönelik destekleri bir yatırım olarak görmeliyiz. Bu yatırımlardan sadece birinden dahi sonuç alınmasının karşılığı dünya örneklerinden yola çıkıldığı takdirde milyarlarca dolarla ifade ediliyor olacaktır.

(Top 10 emerging technologies of 2015 başlığıyla yayınlanan, Dünya'ya yön verecek 10 teknolojinin detaylı içeriğine bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Yayın dili ingilizce'dir: http://wef.ch/1AZm1Cm )

Önerilen Popüler Yazılar