23 Aralık 2019 Pazartesi

Türkiye’nin İlk “Yapay Zekâ Çağında Hukuk Raporu” Yayınlandı

İstanbul, Ankara ve İzmir baroları tarafından büyük veri çağı teknolojilerinin hukukî yönlerine ışık tutmayı hedefleyen Türkiye’nin ilk “Yapay Zekâ Çağında Hukuk Raporu”, 21 Aralık’ta İstanbul Barosu’nda benimde katıldığım bir toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı.

Açılış konuşmasını İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu’nun yaptığı toplantıda, Av. Selin Çetin tarafından yapılan keynote konuşmasında Yapay Zekâ Çağında Hukuk başlıklı raporun detayları ve İstanbul Barosu olarak yapay zekâ ve hukuk konusunda atılacak adımlar açıklandı. Şehir dışında olması nedeniyle toplantıya katılamayan Ayyüce Kızrak tarafından hazırlanan video dinleyicilerle paylaşıldı. Kızrak videoda yapay zekânın hukuk alanındaki kullanımlarına değinerek geliştiricilere yol gösterici örnekler verdi.

Raporun teknik ve hukukî yönleri ele alındı
Toplantıda biri teknik diğeri hukukî yönlerden raporu ele alan iki de panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Engin Tamer’in yaptığı, “Yapay Zekâda Güncel Gelişmeler” başlıklı ilk panelde söz alan konuşmacılar Merve Noyan ve Batuhan Özcan tarafından, yapay zekâ alanındaki son teknik gelişmeler ve bunların sosyal alandaki kullanımlarına yönelik örnekler dinleyiciler ile paylaşıldı.

“Yapay Zekayâ Hukukî Yaklaşım” başlıklı ikinci panelde ise, Av. Dr. Başak Ozan Özparlak moderatörlüğünde İstanbul Barosu’ndan Av. Burçak Ünsal, Ankara Barosu’ndan Av. Gülşah Deniz Atalar ve İzmir Barosu’ndan Av. M. Hakan Eriş rapora katkı verdikleri konular ve yapay zekânın hukuk ile kesişimine dair görüşlerini paylaştı.

Toplantı içeriğinden kısa notlar:
"Veri her sektör için vazgeçilmez hale gelirken, bireylerin korunması konusundaki hassasiyet artmaktadır. Yüz tanıma, ses tanıma, parmak izi tanıma vb. sistemlerin kullanımının yaygınlaşması başta müşteri verilerinin elde edilmesine yeni bir boyut kazandırmıştır. Buna paralel, davranışsal reklamcılık (botlar yoluyla kişiye sms, e-posta vs. ile özelleştirilmiş reklamların gönderilmesi gibi) ile ilgili uygulamaların artması, bireyin yapacağı tercihlerde hareket alanını sınırlamaktadır. Kişisel verilerin korunması, gelişen teknolojiler bakımından önem arz eden hususlardandır."

"Yapay zekâ sistemlerinin ve robotların tasarım ve üretim aşaması genellikle iki ve daha fazla paydaştan oluşmaktadır. Bu durum başta hukuki ve cezai sorumluluk konularını gündeme getirmektedir. Hukuki sorumluluk açısından, sözleşmesel sorumluluk ve kusur sorumluluğu olay özelinde cevap bulmamıza yardımcı olmaktadır."
"Yapay zekâ ve robotlar henüz olgunluğunu tamamlamamış, yapı olarak sürekli gelişim gösteren bir alanı oluşturmaktadır, dolayısıyla yapay zekâ ve robotlar özelinde bir düzenleme yapılmasına, yani bunların bağlayıcı hukuk kuralı (sert hukuk) ile düzenlenmesine tedbirli yaklaşmak gerekir. Zira bunları düzenleme konusundaki ihtiyaçlar oluşmaya başlamakla birlikte, sektörel gelişim devam etmektedir. Bu açıdan teknolojinin düzenlenmesinde bağlayıcı güç eksikliği nedeniyle sert hukuktan ayrılan yumuşak hukuka ağırlık verilmesi gerekir. Bu sayede hem ileride yapılacak bağlayıcı düzenlemelere ışık tutulurken hem de bu müstakbel düzenlemelerin daha kapsayıcı şekilde hazırlanması sağlanabilir. Bu süreç boyunca barolar tarafından yayınlanacak rehberler, görüşler ve tavsiyeler ile genel bir çerçevenin oluşması sağlanabilir."

Bu rapor neden önemli?
Yapay Zeka Çağında Hukuk Raporu, mühendis ve hukukçulardan oluşan disiplinlerarası bir çalışmanın ürünü olarak bu alanda çalışacak avukatlara, mühendislere ve her meslekten bireylere konunun hukuki yönü hakkında genel bir değerlendirme sunması bakımından oldukça önemli.

Rapor üç bölümden oluşuyor
“Yapay Zekâ Çağında Hukuk” raporu üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde yapay zekânın tarihçesi ve hukuk ile ilişkisi; ikinci bölümde avukatlık mesleği ve yapay zekâ kullanımı, staj eğitim dersleri ve hukuk fakültelerinde atılması gereken adımlar; üçüncü bölümde ise yapay zekâda hukukî ve cezaî sorumluluk, çalışanların yapay zekâ teknolojisi ile gözetlenmesi, dijital delillerin tespitinde yapay zekâ kullanımı, fikrî mülkiyet, otonom silahlar ve yapay zekânın düzenlenmesi gibi konulara yer verildi.

Bilişim sektörümüz için de önemli bir kaynak taşıyacağını düşündüğüm rapor, İstanbul Barosu’nun internet sitesinde erişime açıldı. Rapora bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.

Önerilen Popüler Yazılar