27 Ocak 2020 Pazartesi

Dünya Ekonomik Forumu’na göre geleceğin meslekleri

Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımlarıyla bu yıl 50’ncisi “Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları” ana temasıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında, gelecekte emek piyasasında ihtiyaç duyulacak yeni meslek ve yetkinliklere ışık tutan “Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy” araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

Dünya Ekonomik Forumu bünyesindeki New Metrics CoLab inisiyatifi ve Burning Glass Technologies, Coursera, LinkedIn veri bilimcileri işbirliğiyle hayata geçirilen araştırma, küresel emek piyasasında yeni gelişen fırsatlara ve profesyonellerin yetkinlik ihtiyaçlarına dair içgörüler sunuyor. Araştırmanın ortaya koyduğu önemli çıktılardan bazıları şöyle:

Geleceğin mesleklerinde hem dijital hem de insan faktörlerine talep artacak. Raporda sıralanan yedi ana küme (bakım ekonomisi, veri ve yapay zekâ, mühendislik ve bulut bilişim, yeşil ekonomi, insan ve kültür, ürün geliştirme; satış, pazarlama ve içerik) birbirlerine bağlı şekilde ilerleyecek.

Son birkaç yıl içinde iş dünyasının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair pek çok araştırma yapıldı, farklı sonuçlar alındı. Ancak, tüm bu çalışmalarda üzerinde durulan bir alan var ki hepsini orta noktada buluşturuyor. Bu ortak görüşe göre insanların sorumluluğundaki işlerle makinelerin görevleri arasındaki sınır teknoloji geliştikçe ortadan kalkıyor. İşgücü piyasasını önemli ölçüde etkileyen bu dönüşüm akıllıca kullanılırsa herkes için daha iyi iş fırsatları oluşacak, yaşam standartları yükselecek. Ancak tersi olursa iş dünyasında yetenek açığı, kutuplaşma ve eşitsizlik artacak.

“Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy” araştırmasında yedi ana kümede sıralanan, geleceğin meslekleri ve kümeler dahilinde en çok ihtiyaç duyulan yetkinliklerden günümüzün en popüler alanlarından olan "Mühendislik ve Bulut Bilişim" yetkinliği.

Bu rapor, globalde yaklaşık 15 milyon civarında çalışanı bulunan 313 uluslararası şirketin çoğu insan kaynakları yöneticisi olan çalışanlarına yöneltilen sorularla oluşturulmuş. Verilen cevaplar yöneticilerin istihdam anlamında önümüzdeki yıllara olumlu baktığını gösteriyor. Buna göre, 2022 itibariyle yeni roller doğacağını düşünenlerin oranı yüzde 27. Bazı rollerin yok olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 21. Bu bağlamda globalde 75 milyon kişi mesleklerini artık robotların yapması nedeniyle işini kaybetse de insanların istihdam edilebileceği 133 milyon yeni iş fırsatı oluşacak. Yani, teknolojinin gelişmesi nedeniyle ortadan kalkacak mesleklere karşı yine teknoloji sayesinde yeni roller ortaya çıkacak. Ayrıca, günümüzdeki rollerin yüzde 48’i, 2022’de halen mevcut olacak.

Raporda değinilen önemli konulardan biri de makine ve insanlar arasındaki görev dağılımları. Günümüzde makineler ve algoritmalar işyerlerinde insanları bilgi ve veri işleme bakımından destekliyor. Ayrıca, kompleks ve teknik konular ile fiziksel işlerde de makinelerden destek alınıyor. İletişim, koordinasyon, karar verme görevleri ise halen insanların elinde. Ancak, katılımcıların verdikleri cevaplar bu görev dağılımının da değişeceğini gösteriyor. Araştırmada yöneticilere belli görevlerin ne kadarını insanların ne kadarını makinelerin yaptığı sorulmuş. Çıkan sonuçlara göre yöneticiler, muhakeme ve karar verme görevleri için makinelerin payının 2018’de yüzde 19 olduğunu belirtmişler. Bu oranın 2022’ye gelindiğinde yüzde 28’e çıkması bekleniyor. İletişim, etkileşim görevlerinde makinelerin 2018’de yüzde 23 olan payının ise 2022’de yüzde 29’a çıkması öngörülüyor.

“Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy” araştırmasında yedi ana kümede sıralanan, geleceğin meslekleri ve kümeler dahilinde en çok ihtiyaç duyulan yetkinliklerden biride "Ürün Geliştirme" yetkinliği.

Günümüzde makinelerin insanlardan daha çok sorumluluk aldığı bir alan bulunmuyor. Ancak rapora göre 2022 yılına gelindiğinde makinelerin iki alanda insanlardan daha çok iş yükleri olacak. Bu alanlardan biri sektörle ilgili bilgi araştırma ve toplama görevleri. Tahminlere göre bu alandaki görevlerde makinelerin payı yüzde 36’dan yüzde 55’e yükselecek. Diğeri ise bilgi ve veri işleme alanı. Bu alanda ise makinelerin payı yüzde 47’den yüzde 62’ye çıkacak. Ayrıca, 12 sektörün incelendiği çalışmada 2018 itibariyle tüm görevlerin yüzde 71’inin insanlar tarafından yapıldığı ortaya çıkmış. Bu oranın 2022 itibariyle yüzde 58’e düşeceği, yani tüm görevlerin yüzde 42’sinin makinalar tarafından üstlenileceği öngörülüyor.

Raporda sıralanan yedi ana kümede 96 mesleğe ihtiyaç doğacağı belirtiliyor. Söz konusu 96 meslek, 2020 yılında oluşacak her 10 bin iş fırsatından 506’sını, 2022 yılına gelindiğinde ise her 10 bin iş fırsatından 611’ini temsil edecek.

Bahsi geçen küme ve meslekler arasında büyüme en yüksek bakım ekonomisinde, en düşük yeşil ekonomide meydana gelecek.

İstihdamın yüksek olduğu meslekler içerisinde büyüme oranı en yüksek olacaklar arasında yapay zekâ uzmanlığı, medikal transkripsiyonistliği, veri bilimciliği, müşteri başarısı uzmanlığı, tam donanımlı mühendislik yer alırken, istihdamın daha düşük olduğu meslekler arasında büyüme oranı en yüksek olanlar ise sosyal medya asistanlığı, atık biyogaz üretim sistemi teknisyenliği, rüzgâr türbini servis teknisyenliği, yeşil pazarlamacılığı ve growth hacker’lık olacak.

“Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy” araştırmasında yedi ana kümede sıralanan, geleceğin meslekleri ve kümeler dahilinde en çok ihtiyaç duyulan yetkinliklerden diğeride "Satış, Pazarlama ve İçerik Yönetimi" yetkinliği.

Yeni mesleklerin bu yıl içerisinde yüzde 51 büyüme göstereceğini ve küresel çapta 6,1 milyon yeni iş fırsatı doğuracağını belirten rapora göre, yeni teknolojilerin benimsenmesiyle birlikte yeşil ekonomi mesleklerine, veri ve yapay zekâ ekonomisindeki forefront pozisyonlara; mühendislik, bulut bilişim ve ürün geliştirme alanlarındaki yeni pozisyonlara talep de artacak.

Geleceğin meslekleri, yeni ekonomide insan etkileşiminin halihazırda artmakta olan önemini de yansıtıyor. Örneğin, raporda bakım ekonomisi mesleklerinde; pazarlama, satış ve içerik üretimi pozisyonlarında ve insan ve kültür alanlarında forefront pozisyonlarında talebin artacağı belirtiliyor. Söz konusu iş olanaklarının artış ve mutlak ölçülerinin ise özellikle günümüz hükümetlerinin tercih ve yatırımlarıyla şekilleneceği vurgulanıyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Önerilen Popüler Yazılar